VP securities og CapNordic går ind for en

hurtig, sikker og billig handel
VP SECURITIES A/S valgte i december at investere i CapNordic Workflow, som vil blive integreret i alle deres selskaber i fremtiden.

VP SECURITIES A/S er moderselskab for datterselskaberne VP SERVICES A/S, VPMEX ApS og VP LUX.

VP SECURITIES A/S er det centrale sted for registrering af værdipapirer i Danmark, og VP's systemer er medvirkende til, at værdipapirhandlen kan foregå hurtigt, billigt og sikkert til gavn for udstedere, handlere og investorer. Derfor har VP SECURITIES A/S også valgt at indgå samarbejde med CapNordic A/S, da de ved at CapNordic arbejder ud fra samme principper som dem selv.

VP leverer løsninger og know-how til finansielle virksomheder og aktieselskaber inden for værdipapir- og investoradministration. VP varetager også de særlige lovregulerede aktiviteter, som en værdipapircentral kan foretage inden for registrering, clearing og afvikling af værdipapirer.

Udover VP SECURITIES A/S' tilknytning til de tre datterselskaber, så er VP SECURITIES A/S også en del af Link Up Markets, som er et joint venture og et partnerskab mellem syv ledende europæiske værdipapircentraler, som skal øge effektiviteten og reducere omkostningerne ved post-trade grænseoverskridende værdipapirtransaktioner i Europa. De syv partnere repræsenterer tilsammen 50% af værdipapirmarkedet i Europa.