Navision

valgte CapNordic Workflow
Softwarevirksomheden Navision A/S, der står bag Navision produkterne Financials, XAL, Axapta og C5, har valgt CapNordic Workflow til scanning og elektronisk godkendelse af fakturaer.

Navision A/S valgte i maj måned 2001 at indgå aftale med CapNordic A/S om indførelse af scanning og elektronisk godkendelse af fakturaer.

Til formålet blev valgt CapNordic Workflow, der håndterer hele flowet fra scanningen, over den elektroniske kontering via intranettet, til den endelige bogføring i økonomisystemet.

Det var et krav fra Navision A/S' side, at den valgte løsning kunne indgå som en naturlig del af det daglige arbejde med fakturaer i virksomheden. Det stillede krav til CapNordic Workflows evne til at integrere med eksisterende systemer, herunder ikke mindst økonomisystemet Navision Financials. Denne integration skulle bl.a. sikre at der ikke skete dobbeltregistreringer, som både er tidskrævende og overflødige.

Navision valgte bl.a. løsningen for at undgå, at fakturaer blev væk i virksomheden. Da fakturaerne arkiveres øjeblikkelig efter scanning, cirkulerer der ingen originalpapirer rundt i virksomheden. Derved blev den ofte generende rutine med at rykke efter bilag fuldstændig fjernet for Navision A/S' økonomimedarbejdere. Faktisk rykker CapNordic Workflow selv efter fakturaerne pr. mail.

CapNordic Workflow blev bygget ind som en integreret del af Navision A/S intranet. På denne måde oplevede brugerne, der skulle godkende fakturaer, at det blot indgik som en ny del af deres elektroniske hverdag.

Navision har siden indførelsen af CapNordic Workflow oplevet en særdeles positiv tilbagemelding fra godkenderne, og har ikke mindst opnået en hurtigere gennemløbstid på fakturaer