Nye faktureringsregler i 2013Med det nye EU-direktiv følger nye regler der trådte i kraft d. 1. Januar 2013, og skal snart vise sig at gøre en forskel.
Et af de grundlæggende formål med det nye EU-direktiv er at fremme virksomheders brug af elektronisk fakturering inden for EU. Dette skal imødekommes med forenklede momsregler på området, således at papirfaktura og elektronisk faktura ligestilles i momsmæssig forstand.


Tilbage i 2010 indførte SKAT lettelser for danske virksomheder i forbindelse med indenlandsk fakturering, hvilket betød at virksomheder kunne sende PDF’er med almindelig email uden brug af elektronisk signatur eller lignende.

Per 1. januar 2013 vil de danske virksomheder nu også kunne udstede og fremsende fakturaer i PDF og sende i en email til udenlandske kunder, men samtidig bevare ægtheden af fakturaen.

Måden til at garantere en fakturas ægthed fås ved enten at benytte digital signatur, eller elektronisk dataudveksling (XML, som CapNordic benytter, eller EDI). Det er dog op til den enkelte virksomhed selv at vurdere, hvilken metode der pa

sser bedst til deres behov. Disse nye faktureringsregler betyder at de særlige krav til elektronisk overførsel og databehandling ophører. Dog vil andre krav stadigvæk skulle sikres af virksomheden.
Kort fortalt er disse krav (fra PWC.dk):

• Oprindelsesægthed, fakturaens indhold (integritet) og læsbarhed skal stadig sikres. Det er nu op til virksomheden selv at tilrettelægge, hvordan dette bedst gøres. Som en mulighed henviser SKAT til, at virksomheden kan sikre ægtheden og integriteten ved et pålideligt revisionsspor mellem fakturaerne og de leverancer, virksomheden foretager.

• Enhver form for elektronisk faktura skal indeholde de samme oplysninger, som er gældende for en papirfaktura, jf. fakturakravene.

• Modtageren af den elektroniske faktura skal acceptere, at sælger fremover sender fakturaen ad elektronisk vej. Der er dog ingen formelle krav til en sådan accept. Hvis køber bogfører den modtagne faktura i sit bogføringssystem uden yderligere kommentarer, vil dette blive anset som en stiltiende accept.

CapNordic er klar til at integrere udenlandsk fakturering, og har været det i lang tid, og benytter XML for at sikre ægtheden af fakturaerne.

CapNordic Workflow er en løsning for virksomheder der ønsker et større overblik i workflowet, udbetalte fakturaer til tiden, store tids- og ressource-besparelser, et skræddersyet system til den enkelte virksomhed og meget mere.

Læs mere om CapNordic Workflow 8.0

Se de nye regler der er gældende fra 1. januar på PWC.dk

Se også reglerne fra European Commision - taxation and customs unions

Kilde: Tabellae
Relaterede produkter:
CapNordic Workflow Moduler

CapNordic Exchange Gateway

CapNordic Travel

CapNordic Documents