DMdata valgte også

CapNordic Workflow
DMdata Gruppen har valgt CapNordic Workflow til scanning og håndtering af sine leverandørfakturaer.

DMdata, der er ejet af Maersk Data A/S og Danske Bank A/S i fællesskab, består af selskaberne DMdata A/S, DMsave og e-Boks A/S. Tilsammen har gruppen mere end 550 ansatte, Økonomiafdelingen i DMdata ønskede et bedre overblik over bilagsflowet og var således på udkig efter en løsning, der kunne forkorte godkendelsesprocessen og samtidig integreres med Navision Financials.

Da DMdata har afdelinger flere steder i landet, var det et krav, at løsningen kunne tilgås via intranettet. Med en omfattende bilagsmængde skulle løsningen også begrænse det manuelle arbejde ved automatisk at aflæse fakturainformationerne. CapNordic Workflow blev valgt ud fra disse kriterier. Idet CapNordic samtidig kan præsentere en række referencer, bl.a. indenfor DMdatas branche (herunder Microsoft Business Solutions/Navision), var valget ikke svært.

Efter implementeringen af CapNordic Workflow oplever brugerne hos DMdata, at de modtager besked om fakturaer til godkendelse via mail. Ved klik på et link åbnes intranetsiden, hvor fakturaerne ligger. Her godkendes, konteres og behandles fakturaerne før de sendes til bogføring i økonomisystemet. I Navision Financials har økonomiafdelingen herefter mulighed for at åbne de indscannede fakturaer direkte.

Da CapNordic Workflow håndterer hele flowet fra fakturamodtagelse til endelig bogføring, efterlader det økonomiafdelingen med et godt overblik, samt en mere fleksibel hverdag.