DFDS køber

CapNordic Travel
Det internationale rederi DFDS har siden 2002 benyttet CapNordic A/S' elektroniske faktura-behandlingsprogram CapNordic workflow i deres organisation. Siden DFDS' anskaffelse af CapNordic workflow, er dokumentbehandlingsprocessen ifølge DFDS blevet effektiviseret, samt sparet virksomheden tid og ikke mindst penge. P.g.a. deres gode erfaring med CapNordic workflow produktet, valgte DFDS-koncernen i foråret 2009 at anskaffe sig CapNordics rejseafregningsmodul CapNordic Travel. Med DFDS' mange datterselskaber over hele verden, var det en nødvendighed at vælge et program der var nemt og overskueligt for medarbejderne at administrere, og som de samtidig allerede var bekendt med.

DFDS har valgt at satse på CapNordic workflow som en vigtig del af den programpakke, som alle datterselskaber skal anvende. Således er fakturabehandlingsprocessen ens i alle datterselskaber og lande. Købet af CapNordic Travel-modulet kombineret med CapNordic workflow, er en ideel løsning for en international virksomhed som DFDS, og det vil uden tvivl gavne og forenkle DFDS og deres datterselskabers håndtering af rejsebilag i fremtiden.

"I sidste ende handler det jo om strategi. Alle vores investeringer skal understøtte vores strategi, der i bund og grund handler om effektivisering, dvs. højere kvalitet med lavere tidsforbrug. Vi har vurderet, at CapNordics produkter kan sikre, at vi kun registrerer tingene én gang og at det er rigtig første gang. Ikke mere dobbeltarbejde. Det er simpelthen spild af tid", siger Henriette Schütze, underdirektør i DFDS.

DFDS koncernen beskæftiger sig med passagerskibsfragt og fragt shipping, og har et personale på 4.350 ansatte, der er bosiddende i over 12 lande. DFDS har 1,3 millioner passagerer om året fordelt på fem moderne passagerskibe der sejler mellem Danmark, Norge, Holland og Storbritannien. I 2007 omsatte virksomheden for 8,3 milliarder DKK.